baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Rusza konkurs na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje
Wprowadzono: 15-06-2016|Ministerstwo Zdrowia| wyświetleń: 3863

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje

Minister Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe  i kwalifikacje kadr medycznych.


Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów doskonalących dla lekarzy (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.


W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów:
Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje
w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jest:
1) podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 uprawniony do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczna szkoła wyższa, szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczna jednostka badawczo-rozwojowa;
3) inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "organizatorem kształcenia".

 

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł.

 

Kryteria dostępu określone dla konkursu

1. Projektodawcą jest podmiot uprawniony kształcenia podyplomowego lekarzy spełniającym warunki art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj.:
1) podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia
w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 uprawniony do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczna szkoła wyższa, szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczna jednostka badawczo-rozwojowa;
3) inny podmiot niż wymieniony w pkt 1 i 2 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "organizatorem kształcenia".


2. Zakres tematyczny kursów doszkalających innych niż specjalizacje oferowanych
w ramach projektu dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem:
• chorób układu krążenia,
• chorób nowotworowych,
• chorób i zaburzeń psychicznych,
• chorób układu kostno-stawowo - mięśniowego,
• chorób układu oddechowego.

 

3. We wniosku o dofinansowanie musi być zagwarantowane, że program poszczególnego szkolenia będzie sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz że będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestnika projektu.

 

4. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł ani większa niż 2 500 000,00 zł.

 

5. Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 000,00 PLN. Przedmiotowa kwota nie zawiera ewentualnych kosztów racjonalnych usprawnień (w przypadku zaistnienia potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami).


Kryteria premiujące określone dla konkursu:
Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

 

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 15 lipca 2016 r. do 1 sierpnia
2016 r. na adres IOK:
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa


Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub przesyłką kurierską.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie, wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: www.sowa.efs.gov.pl


Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy lekarze@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: 22 530 03 89, 22 530 01 80 oraz 22 530 02 02 - w kwestiach związanych z informacją i promocją.


Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się 27 czerwca 2016 r. oraz 8 lipca 2016 r. w Warszawie.


Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy lekarze@mz.gov.pl oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu dojazdu na spotkanie.


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg