baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Rozstrzygnięcie konkursu Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków
Wprowadzono: 16-06-2016|Ministerstwo Zdrowia| wyświetleń: 2155
grafika

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto konkurs pn. "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków" nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zatwierdzono listę ocenianych projektów.


Jednocześnie, zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217), IOK przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP):


- Pan Krzysztof Górski
- Pani Aleksandra Bednarska
- Pani Agnieszka Kuzia
- Pani Olga Tokarska
- Pani Marta Fijołek
- Pan Michał Sułkowski
- Pani Angelika Szczęśniak
- Pani Magdalena Życińska
- Pani Anna Pisarek
- Pan Grzegorz Kuczyński
- Pani Dorota Szubstarska
- Pani Maria Tyrawska

 

O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba przyznanych punktów.


Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalno - merytorycznej, tj. bezwarunkowo uzyskały co najmniej 60 punktów oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych kategoriach oceny spełniania kryteriów merytorycznych.

 

Prezentujemy listę wszystkich projektów ocenionych w konkursie i listę projektów wybranych do dofinansowania

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg