baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Znaleziono wpisów: 5
Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej
Nazwa beneficjenta:Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Wartość projektu ogółem: 8 206 884,14 zł
Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych
Kategoria:
Miasto:Warszawa
Nazwa beneficjenta:Narodowy Fundusz Zdrowia
Wartość projektu ogółem: 3 717 966,60 zł
Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ
Kategoria:
Miasto:Warszawa
Nazwa beneficjenta:Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Wartość projektu ogółem: 7 784 988,42 zł
Akademia NFZ
Kategoria:
Miasto:Warszawa
Nazwa beneficjenta:Narodowy Fundusz Zdrowia
Wartość projektu ogółem: 4 995 203,92 zł
Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynajacych pracę
Kategoria:
Miasto:Warszawa
Nazwa beneficjenta:Naczelna Izba Lekarska
Wartość projektu ogółem: 8 112 884,00 zł