baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Projekt:Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - ETAP 3
Nazwa beneficjenta:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres beneficjenta: ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
Program / Priorytet / Działanie / Poddziałanie:
PO IiŚ - XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Tryb wyboru:Projekt indywidualny
Wartość projektu ogółem: 25 365 481,90 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 25 097 987,07 zł
Wartość dofinasowania z UE: 25 097 987,07 zł
Poziom dofinansowania:100 %
Data rozpoczęcia projektu:2007-01-01
Data zakończenia projektu:2013-10-31
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ