baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Koordynacja wsparcia
Wprowadzono: 18-08-2015 | Ministerstwo Zdrowia
grafika

Wsparcie sektora zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020.


Sektor ochrony zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch  krajowych programów operacyjnych:

 

  • Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020
  • Programu Operacyjnego ,,Wiedza Edukacja Rozwój"

oraz

  • w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Ponadto wsparcie dla sektora ochrona zdrowia przewidziane jest także w ramach innych krajowych programów operacyjnych, których zakres interwencji ma bardziej horyzontalny i tematyczny (nie sektorowy) charakter. Np. ze środków PO Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach priorytetu skierowanego do e-usług publicznych, realizowane będą działania mające na celu dalsze zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro Program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę zdrowia, energetykę oraz przedsięwzięcia związane z kulturą.


Dofinansowanie przedsięwzięć zdrowotnych, na które w ramach tego programu przeznaczono kwotę 468,3 mln euro, będzie dotyczyło dwóch obszarów:


- wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób ,,aktywności zawodowej" oraz opieki nad matką i dzieckiem;
- wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

 

W ramach Programu Operacyjnego ''Wiedza Edukacja Rozwój" 4,7 mld euro zostanie przeznaczone m.in. na aktywizację zawodową młodych i dopasowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w zakresie zatrudnienia, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.


Wsparcie sektora zdrowia ze środków EFS wyniesie ponad 300 mln euro. W ramach Programu ,,Wiedza Edukacja Rozwój" wsparciem objęte zostaną m.in. wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej, wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

 

Jeśli chodzi o wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 to przedsięwzięcia podejmowane na poziomie regionalnym będą zgodne z poniższymi narzędziami Policy Paper:


Narzędzie 2: Wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu


Narzędzie 3: Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy


Narzędzie 4: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy


Narzędzie 5: Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi


Narzędzie 13: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)


Narzędzie 14: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)


Narzędzie 16: Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie)


Narzędzie 17: Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie)


Narzędzie 18: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi)


Narzędzie 19: Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych


Narzędzie 26 : Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej


Narzędzie 27: Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny


Narzędzie 31: Wsparcie rozwoju prac B+R+I w obszarze zdrowia.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7