Logo_POKL.jpg
logo2013.jpg
logoUEEFS.jpg
banerpokl.jpg
               
Podstawowe informacje
Wprowadzono: 20-08-2015 | Administrator
grafika

Witamy Państwa

podstrona przedstawia informacje nt. możliwości wsparcia sektora ochrony zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Jednym z priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Przewiduje on finansowanie przedsięwzięć związanych z:
opracowaniem kompleksowych programów zdrowotnych,doskonaleniem zawodowym kadr medycznych,podniesieniem jakości zarządzania w ochronie zdrowia,kształceniem pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze).

W latach 2007-2011 wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz ochrony zdrowia realizowane było wyłącznie w ramach projektów systemowych. W 2012 zmienił się sposób wdrażania Działania 2.3 POKL. Forma wsparcia rozszerzona została o projekty konkursowe dot. kształcenia podyplomowego w zakresie zarządzania ochroną zdrowia, których wnioskodawcami były uczelnie wyższe.
Projekty systemowe mogą być składane i realizowane wyłącznie przez jednostki wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, tj:


1. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi

2. Minister właściwy do spraw zdrowia - Departament Polityki Zdrowotnej

3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

4. Minister właściwy do spraw zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych

5. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Położnych

6. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

7. Minister właściwy do spraw zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego

8. Narodowy Fundusz Zdrowia

9. Naczelna Izba Lekarska

10. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Od 1 stycznia 2012 r. możliwa jest realizacja projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. W przedmiotowym Poddziałaniu wspierane są przedsięwzięcia wpisujące się w następujący typ projektów: "Kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu to 28 000 000,00 zł. W wyniku procedury konkursowej do dofinansowania wybranych zostało 29 projektów, w ramach których studia podyplomowe ukończyć ponad 5 200 osób. Studia podyplomowe realizowane są w następujących miastach Polski: Suwałki, Olsztyn, Szczecin, Stargard Szczeciński, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Piła, Warszawa, Łódź, Radom, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Legnica, Wrocław, Katowice, Chorzów, Kraków, Rzeszów, Sosnowiec, Elbląg oraz Gdańsk.


Program Kapitał Ludzki wspierając sektor ochrony zdrowia zwraca szczególną uwagę na zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników. Stanowią oni bardzo liczną grupę zawodową w Polsce, a ich umiejętności i wysokie kompetencje odgrywają istotną rolę w kontekście zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej społeczeństwa. Zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych różnego szczebla jest szczególnie ważne w perspektywie obecnie zachodzących zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa) oraz istniejącego zagrożenia dalszego zmniejszania się zasobu kadrowego sektora ochrony zdrowia (m. in. w wyniku odpływu kadr za granicę). Aby zapobiec tym niekorzystnym uwarunkowaniom, w ramach Działania 2.3 PO KL, realizowane będą różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego, w szczególności w deficytowych zawodach i specjalnościach, wspierane są również działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Realizowane projekty odnoszą się zarówno do profilaktyki pierwotnej, jak również wtórnej.


Kolejnym wyzwaniem jest kondycja placówek ochrony zdrowia. W obliczu wysokiego zadłużenia części podmiotów leczniczych oraz dokonujących się zmian własnościowych - coraz większa rola sektora prywatnego - konieczne jest dążenie do podnoszenia efektywności zarządzania, przy jednoczesnym zwiększaniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W tym celu wspierany jest rozwój kompetencji kadry zarządzającej i dysponentów środków publicznych. Prowadzona jest również akredytacja jednostek sektora ochrony zdrowia, która daje gwarancję, że oceniana placówka udziela świadczeń na najwyższym poziomie, z dbałością o bezpieczeństwo pacjentów. 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7