baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Ministerstwo Zdrowia zatrudni eksperta prawnego
Wprowadzono: 15-01-2013|Ministerstwo Zdrowia| wyświetleń: 5801
grafika

Ministerstwo Zdrowia zatrudni eksperta prawnego do realizacji prac w poniższym zakresie:

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są usługi eksperta prawnego polegające na kontroli w roku 2013 poprawności przeprowadzonych postępowań przetargowych w świetle przepisów prawa krajowego oraz umów/porozumień w sprawie realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach obszaru tematycznego: „ochrona zdrowia”.

Forma współpracy między stronami: Umowa cywilno-prawna  

 

I. Uzasadnienie wykonania zlecenia

Wykonanie zlecenia jest konieczne do prawidłowego monitorowania realizacji projektów z obszaru tematycznego: „ochrona zdrowia”, które otrzymały dofinansowanie ze
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

 

II. Cel wykonania zlecenia

Celem przedmiotowego zlecenia jest ustalenie, czy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach projektów dofinansowanych ze środków SPPW są zgodne z przepisami prawa krajowego oraz umową/porozumieniem w sprawie realizacji projektu. Uzyskane opinie prawne pozwolą na ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach projektów oraz potwierdzenie kwalifikowalności tychże wydatków.

 

III. Przedmiot zlecenia

Ekspert prawny dokona analizy przekazanych mu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sporządzi opinie prawne.

 

IV. Proponowany zakres zlecenia

Zamawiający dostarczy kompletne dokumentacje postępowań przetargowych do analizy
oraz kontroli. Kontrola może mieć następujący charakter:

 • ex ante – po wyborze najkorzystniejszej oferty lecz przed podpisaniem umowy
 • ex post – po podpisaniu umowy.

W ramach sporządzonej opinii prawnej Zleceniobiorca wskaże, czy dane postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową/porozumieniem w sprawie realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia  naruszenia prawa oraz jeśli naruszenie prawa stanowić będzie nieprawidłowość w rozumieniu Opisu systemu raportowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu środków SPPW, ekspert prawny przygotuje wkład merytoryczny do raportu o nieprawidłowościach.

 

Szacuje się, że w okresie trwania umowy do eksperta prawnego przekazane zostaną
do zaopiniowania dokumentacje ok. 30 postępowań przetargowych.

 

V. Kryteria jakie musi spełnić zleceniobiorca

 • Posiadać wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Posiadać znajomość ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce;
 • Posiadać min. 3-letnie doświadczenie w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych.

Uwaga! - Zadań w ramach zlecenia nie mogą wykonywać osoby, które są pracownikami Ministerstwa Zdrowia;

VI. Kryteria wyboru

Koszt brutto 1 godziny pracy eksperta prawnego – 100%

 

VII. Harmonogram realizacji zlecenia

Umowa zostanie podpisana z terminem realizacji od dnia podpisania umowy  do 5 grudnia 2013 roku. W związku z realizacją umowy Zleceniodawca każdorazowo wystawi oddzielne zlecenie, w którym określi przedmiot zlecenia, szacowaną liczbę godzin niezbędną
do  realizacji zlecenia oraz termin wykonania zlecenia.

 

VIII. Termin składania ofert

Ofertę cenową określającą koszt 1 godziny pracy eksperta brutto należy przesyłać e-mailem do dnia 25.01.2013 r. do godz. 16:00  na następujący adres:  d.tomczyk@mz.gov.pl 

 

IX. Wymagane dokumenty

Wraz z ofertą cenową należy przesłać:

 • CV;
 • Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia, w tym:  wykaz     zrealizowanych usług w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w ramach projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych, rekomendacje, protokoły odbioru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności
  do czynności prawnych.

X. Inne informacje

W tytule wiadomości prosimy o zapis „SPPW - Oferta ekspert prawny".

 

Szczegółowe warunki, na jakich wykonane zostanie zlecenie, będą ustalone w umowie zawartej między stronami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 530-01-63

Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg