baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2-dniowego szkolenia z zakresu produkcji spotów reklamowych, właściwego doboru mediów
Wprowadzono: 29-12-2015|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 4351

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2-dniowego szkolenia z zakresu produkcji spotów reklamowych, właściwego doboru mediów, w tym wykorzystania mediów społecznych (social media) w kampaniach społecznych dla Instytucji Realizujących projekty w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia" - Cel 1 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zgodnie z załączonym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wzorem umowy.

 

1. Oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem, prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: a.gorzoch@mz.gov.pl, w terminie: do dnia 31 grudnia 2015 r. do godz. 12.00
W tytule maila należy umieścić zapis: „Oferta na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu produkcji spotów reklamowych - Cel 1 SPPW".

 

2. Wartość brutto oferty należy podać zgodnie ze wzorem oferty. Kwoty brutto za realizację przedmiotu zamówienia muszą obejmować wszystkie koszty jego wykonania.

 

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnymi Zleceniobiorcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

4. Kryterium wyboru wykonawcy - 100% cena.

 

5. Oferty oceniane będą w odniesieniu do przedstawionych w ofercie najkorzystniejszych warunków cenowych. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę.

 

6. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Zleceniobiorcy roszczenia o zawarcie umowy.

 

7. Szczegółowe warunki, na jakich wykonywana będzie umowa, zawarte są w załączonym wzorze umowy. Warunki wskazane w ww. dokumencie nie podlegają negocjacjom.

 

8. W przypadku, gdy Zleceniobiorca, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą,  odstąpi od podpisania umowy z Zleceniodawcą, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Zleceniodawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał największą liczbę punktów. 

 

9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

10. Oferty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg