baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opinii dotyczących kampanii społecznych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wprowadzono: 01-03-2016|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 4233

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii polegających na analizie oraz ocenie merytoryczno-technicznej założeń nie mniej niż 2, a nie więcej niż 4 kampanii społecznych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym, które zostały opracowane w projektach realizowanych w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy.

 

1. Oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem, prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: a.lugowska@mz.gov.pl w terminie: do dnia 8 marca 2016 roku.


2. Wraz z ofertą należy przesłać:

a) CV osoby wskazanej do realizacji zamówienia ze wskazaniem doświadczenia zawodowego w zakresie określonym w kryteriach jakie musi spełniać Wykonawca (wraz z podpisaną klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych);

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia wymaganego doświadczenia, o którym mowa w pkt VI Opisu przedmiotu zamówienia;

c) Oświadczenie zawierające dane Wykonawcy (nieprowadzącego działalności gospodarczej i samodzielnie wykonującego przedmiot zamówienia) potrzebne do przygotowania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia z urzędem skarbowym. ** - o ile dotyczy, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do oferty.

 

3. W tytule maila proszę o zapis: SPPW - Oferta na wykonanie opinii dotyczących kampanii społecznych".

 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2016 roku lub do wykorzystania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

5. Kwota brutto za wykonanie jednego zlecenia na sporządzenie opinii polegającej na analizie i ocenie merytoryczno-technicznej założeń kampanii społecznych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym, które zostały opracowane w projektach realizowanych w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, musi obejmować wszystkie koszty jej wykonania.

 

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

7. Kryterium wyboru Wykonawcy.

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o zgodność oferty z Opisem przedmiotu zamówienia i koszt brutto jednego zlecenia na sporządzenie opinii polegającej na analizie i ocenie merytoryczno-technicznej założeń kampanii społecznych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym, które zostały opracowane w projektach realizowanych w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego: cena - 100 %.

 

8. Szczegółowe warunki, na jakich wykonywana będzie umowa, zawarte są w załączonym wzorze umowy. Warunki wskazane w ww. dokumencie nie podlegają negocjacjom.

 

9.  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

 

10. Oferty należy składać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

11.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 00 283

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg