baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
PO IiŚ 2014-2020
Wprowadzono: 17-05-2016 | Ministerstwo Zdrowia

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdą Państwo informacje na temat możliwości wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O Programie Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 16 grudnia 2014 roku.

Cele

Głównym celem Programu jest Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny POIiŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, jakim jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:

  • czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;
  • adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;
  • konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Zakres Programu

W skład POIiŚ 2014-2020 wchodzi dziewięć merytorycznych Osi priorytetowych (finansowanych z FS i EFRR) oraz jedna Oś dedykowana działaniom w zakresie pomocy technicznej (finansowanej w całości z FS) na rzecz całego POIiŚ:

 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

Sektor Zdrowia 

Wsparcie dla inwestycji w sektorze ochrony zdrowia realizowane jest w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7